Bài hát Anh Đi Chăn Trâu – Phi Bằng

Lời bài hát
Sáng dắt con trâu đi cho ăn ở tận đồng sâu
Đi tận đồng sâu nên về nhà cũng thiệt là lâu
Về nhà lại bị vợ la hỏi hoài có thiệt là đồng xa
Hay là bay bướm với mấy cô thôn nữ bên làng

Tối muốn đi chơi nhưng vợ tui bắt phải ở nhà
Ôi buồn làm sao nhưng cũng đành chiều vợ mà thôi
Thật tội nghiệp tui quá đi
Chuyện gì cũng báo rồi tính suy
Không thôi sẽ thấy vợ tui rắc rối cả ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *