Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trẻ chăn trâu

Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trẻ chăn trâu
Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trẻ chăn trâu

Trên đồi cỏ mọc xanh xanh,
Một đàn cò đậu ngoài ghềnh xa xa,
Trâu bò lũ bảy, lũ ba,
Ven đồi chen chúc bụi già, cỏ non.
Chăn trâu mấy trẻ con con,
Cùng nhau xướng hát véo von trên gò:
“Vì ai, ta chẳng ấm no?
Vì ai, ta đã phải lo cơ hàn?
Vì ai, cha mẹ nghèo nàn?
Vì ai, nhà cửa, giang san tan tành?
Vì ai, ngăn cấm học hành?
Vì ai, ta phải chịu vành dốt ngây?
– Ấy là vì Nhật, vì Tây
Ra tay vơ vét, đoạ đày chúng ta;
Làm ta tan cửa, nát nhà,
Trẻ con vất vả, người già đắng cay.
– Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây.
Anh em ta mới có ngày vinh hoa.
“Nhi đồng cứu quốc” Hội ta,
Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh.
Ấy là bộ phận Việt Minh,
Dân mình khắc cứu dân mình mới xong”.

*

Ai nghe mà chẳng động lòng,
Khá thương con trẻ mục đồng Việt Nam.


Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trẻ chăn trâu Báo Việt Nam độc lập, số 144, ngày 21-11-1942)

One thought on “Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trẻ chăn trâu

  1. Pingback: Những danh nhân tuổi Sửu trong lịch sử dân tộc - Di Sản Trâu Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *