2 thoughts on “Phim: Mùa len trâu

  1. Pingback: Người đẹp 'Mùa len trâu' Kiều Trinh tâm sự về cuộc đời đẫm nước mắt - Di Sản Trâu Việt

  2. Pingback: Hình tượng con trâu trong văn hóa dân gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *