Clip: Chọi trâu sôi động hơn bóng đá nhiều!

One thought on “Clip: Chọi trâu sôi động hơn bóng đá nhiều!

  1. Pingback: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lỡ hẹn năm thứ hai liên tiếp - Di Sản Trâu Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *