Bài hát Con trâu qua giọng hát Ploong Thiết

Bài hát Con trâu qua giọng hát Ploong Thiết một giọng ca trẻ người dân tộc trình bày rất thành công

Con trâu

Sáng tác: Đàm Thanh

Trình bày: Ploong Thiết

Ê… Trâu ơi… Bao nhiêu năm trâu lang thang trong rừng rồi
Như bao nhiêu năm ta lang thang theo mùa màng trâu ơi
Sống cuộc đời lạc muối thiếu cơm ăn
Đói rét cực nhục lắm trâu ơi
Cho đến hôm này buôn sang reo vui
Cho tới trăm có tới ngàn người cùng làm

Vui ơi vui nào bằng trâu ơi
Bạn của trâu có con bò vàng này
Bạn của trâu có còn trâu sắt
Bạn của ta là bà con cùng đoàn
Bạn của ta có cô lái máy
A ni nô, xinh xinh sao, a ni nô đẹp tuyệt vời
Vì cỏ non mà trâu đi lạc đường thi ta vả, ta vất
Thì trâu ơi nhớ đi cho thẳng hàng
Đừng để bản ta chê cười trâu nhé
(A ni nô , a ni nô , a ni nô, a nì nô.)
Mải nhìn cô lái máy đẹp tuyệt vời
Đường cày ta đi dọc đi ngang
Thì trâu ơi nhớ đi cho thẳng hàng.

Bài hát Con trâu qua giọng hát Ploong Thiết
Bài hát Con trâu qua giọng hát Ploong Thiết

One thought on “Bài hát Con trâu qua giọng hát Ploong Thiết

  1. Pingback: Trâu trong bài thơ Cờ lau Đinh Bộ Lĩnh (Chế Lan Viên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *